top of page

Tietosuojaseloste

Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä Stella Gymnasticsissä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Stella Gymnasticsin verkkokaupan palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin sekä verkkopalveluiden käytöstä johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

- Turvallisen ja helppokäyttöisen palvelun toimittamiseen
- Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
- Tuotesuositusten toimituksiin sekä markkinoinnin kehittämiseen
- Asiakaspalvelun ja verkkokaupan jatkuvaan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Stella Gymnastics (Y-tunnus: 2493646-0)
Vantinpuisto 5 E 1, 02780 Espoo

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
stella.gymnastics.shop@gmail.com

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

- Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
- Tunnistamistiedot, kuten nimi
- Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Tilaus- ja maksutiedot kirjanpitolainsäädännön mukaisesti
- Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
- Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
- Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
- Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
- Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Stella Gymnasticsin verkkokaupasta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

- Asiakkuuden ylläpitämiseen
- Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
- Yrityksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
- Asiakaskokemuksen parantamiseen
- Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
- Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen esim. uutiskirje
- Väärinkäytösten estämiseen
- Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

 

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Stella Gymnasticsin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Stella Gymnastics säilyttää asiakastietoja Suomessa. Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Stella Gymnastics työntekijöillä. Henkilökuntamme on ohjeistettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Stella Gymnasticsin järjestelmistä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

Saada pääsy tai saada tietoon itseäsi koskevat henkilötiedot, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
 
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiimme tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: stella.gymnastics.shop@gmail.com

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Tietosuojaseloste tarkastettu 4.10.2021.

bottom of page