top of page

Vuokraehdot Stella Gymnastics:in kisapuvuille

Jokaisen vuokralaisen kanssa laaditaan kirjallinen vuokrasopimus. Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokralainen ja vuokranantaja, vuokrattava kohde, vuokrahinta ja takuut, vuokralaisen ja vuokranantajan vastuut. Vuokrasopimuksen liitteenä on myös aina yleiset ehdot, joissa määritellään vuokraussuhteeseen liittyvät yleisemmät ehdot.


Vuokranantaja


Stella Gymnastics (Y-tunnus 2493646-0)
Vantinpuisto 5 E 1, 02780 Espoo, Suomi
p. 040 165 38 38
stella.gymnastics.shop@gmail.com


Vuokralainen


Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite


Vuokrakohde


•    rytmisen / joukkuevoimistelun kisapuku ”Nimi”, lyhyt kuvaus (väri, koko)

Vuokra ja takuut


•    Vuokra-aika: xx.xx.xxxx alkaen xx.xx.xxxx asti.
•    Vuokra: xxx euroa. 
•    Vuokran maksu kerrallaan, vuokran eräpäivä laskutuksen mukainen ja viivästyskorko korkolain mukainen.
•    Sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi vuokralainen maksaa vakuuden rahana. Vakuuden summa on xxx euroa. Vakuudelle ei makseta korkoa. Vuokranantaja palauttaa vakuuden sopimuksen päätyttyä välittömästi, kun lopputarkastus on tehty hyväksytysti ja mahdolliset muut vuokralaisen velvoitteet suoritettu.


Vuokralaisen vastuu


•    Vuokralainen vastaa puvun kunnossapidosta vuokran aikana.
•    Puku palautetaan siinä kunnossa, kun se oli luovutuksen hetkellä. Puvulle ei saa tehdä muutoksia ja/tai lisäyksiä ilman sopimusta vuokranantajan kanssa. Puvusta on otettavia kuvia vuokran alkaessa ja päätyessä.

•    Vuokralaisen on maksettava vakuuden viimeistään puvun noutopäivänä.

Vuokranantajan vastuu


•    Vuokranantaja vastaa puvun luovutuksesta kunnossa, missä Asiakkaan kanssa on sovittu etukäteen sähköpostilla ja/tai muiden viestintäkanavien kautta.
•    Puku luovutetaan sopimuksen alkamispäivänä viimeistään klo 18.00 vuokranantajan tiloissa, ellei muuta sovittu.

•    Vuokranantaja palauttaa vakuuden sopimuksen päätyttyä samana päivänä, kun lopputarkastus on tehty hyväksytysti ja mahdolliset muut vuokralaisen velvoitteet suoritettu.

________________________________________
VUOKRASOPIMUSTEN YLEISET EHDOT

1. Vuokrasopimus


1.1 Asiakkaalla on oikeus käyttää kisapuvun rytmisen/joukkuevoimistelun kilpailuissa Suomessa ja/tai ulkomailla vuokra-ajan alkupäivän seuraavasta päivästä ja vuokra-ajan päätymispäivän edelliseen päivän asti.


1.2 Vuokrasuhteessa noudatetaan lainsäädäntöä sekä Vuokrasopimuksen ja näiden Yleisten ehtojen sekä mahdollisen osapuolien välisen vakuutussopimuksen ehtoja.


1.3 Mikäli Asiakkaan kanssa sovitaan muista poikkeavista erityisehdoista, nykyiset Yleiset ehdot ovat voimassa sovittujen erityisehtojen lisäksi siltä osin kuin Yleiset ehdot eivät ole ristiriidassa erityisehtojen kanssa.


1.4 Stella Gymnastics varaa oikeuden Vuokrasopimuksen, Yleisten ehtojen ja mahdollisten muiden erityisehtojen muutoksiin.


2. Vuokrakohde


2.1 Asiakkaalla on oikeus käyttää vuokrattu puku vain kilpailujen ja/tai kisaharjoituksin aikana, eikä hänellä ole oikeutta luovuttaa puvun kolmannelle puolelle tai vuokrata eteenpäin. 


2.2 Puku on säilytettävä mukana tulevassa pussissa kuivassa ja puhtaassa tilassa.

3. Vuokrakohteen käyttö ja palauttaminen vuokra-ajan päättyessä

3.1 Asiakkaan on huolehdittava puvun kunnossapidosta. Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä pukuun muutoksia tai lisäyksiä ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. 


3.2 Puku vuokrataan siinä kunnossa kuin se on Vuokrasopimuksen aloittamishetkellä. Mikäli pukua vahingoitetaan, Asiakas on siitä vastuussa, ellei hän voi osoittaa, että vahinko ei ole hänen eikä kenenkään hänen vastuullaan olevan aiheuttama.


3.3 Asiakas on velvollinen palauttaa puku puhtaana alkuperäisessä kunnossa Vuokrasopimuksen päättyessä. Mikäli Asiakas ei ole sopimuksen päätymispäivänä viimeistään klo 12.00 palauttanut pukua, Stella Gymnastics:lla on oikeus pitää lisäkuluja puvusta. Asiakas on velvollinen korvaamaan puvun viivästyneestä palautuksesta aiheutuneet kulut, kuitenkin vähintään 10 euroa / päivä.


4. Vuokra


4.1 Vuokran määrä on Vuokrasopimuksen mukainen. Vuokra maksetaan laskulla sovittuna päivänä. Maksun myöhästyessä veloitetaan 5 euron suuruinen muistutusmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan Stella Gymnastics:ille maksamattomien vuokrien korot ja perintäkulut.


5. Muita ehtoja


5.1 Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Stella Gymnastics:ille osoitteen ja puhelinnumeron muuttumisesta. Niiden ilmoitusten tiedoksisaanti, jotka on lähetetty Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen, on Asiakkaan vastuulla.


5.2 Asiakas on vastuussa kaikista vahingoista, joita Asiakas tai henkilöt, joiden kanssa Asiakas on ollut yhteydessä puvun käytön aikana, ovat aiheuttaneet.


5.3 Mikäli puku joutuu tapaturman kohteeksi ja puku menee käyttökelvottomaksi vuokran aikana, Asiakas tai Asiakkaan vakuutus joutuu korvamaan puvun hinnan. Muuten vuokranvakuus jää vuokranantajalle.


5.4 Asiakas on velvollinen itse tarkistamaan, että puvun kunto soveltuu kaikin puolin Asiakkaan käyttöön.


6. Vakuutus ja vastuu


6.1 Stella Gymnastics on ottanut vakuutuksen, jolla vakuutetaan ainoastaan Stella Gymnastics:in hallitsema omaisuus. Vuokra-aikana puvun vakuuttaminen on Asiakkaan vastuulla.


6.2 Asiakas vastaa tuottamuksesta riippumatta kaikista puvulle aiheutuvista vahingoista, ellei vahinkojen osoiteta johtuneen Stella Gymnastics:in tuottamuksesta tai sen vastuulle kuuluvasta puvun viasta. Kaikissa tapauksissa Stella Gymnastics:in vastuu suhteessa Asiakkaaseen rajoittuu määrään, jonka Stella Gymnastics:in voimassa olevan vastuu- tai muun vakuutuksen vakuutusehtojen mukaan tulee korvattavaksi Stella Gymnastics:in ottamasta vakuutuksesta. 


7. Asiakastietokanta


7.1 Sopimuksen tekemisen yhteydessä Asiakasta koskevia tietoja rekisteröidään Stella Gymnastics:in Asiakastietokantaan. Asiakkaan henkilökohtaiset tiedot tallennetaan alan standardeja noudattaen ja henkilötietolain sekä sovellettavien turvallisuusmenetelmien ja -käytäntöjen mukaan. Asiakkaalla on oikeus saada tieto rekisteröidyistä tiedoista ja pyytää niiden oikaisua.


7.2 Siinä tapauksessa, että Asiakas antaa vuokrasopimuksen teon yhteydessä suostumuksensa siihen, että Asiakkaan yksilöllisiä käyttäjätietoja käytetään myyntiä edistäviin henkilökohtaisesti osoitettuihin kirjeisiin ja/tai Stella Gymnastics:in tuotteita ja palveluja koskeviin mainoskampanjoihin, tällaisia henkilökohtaisesti osoitettuja myyntiä edistäviä yhteydenottoja ja/tai muita mainoskampanjoita lähetetään Asiakkaalle vain kirjeellä, sähköpostitse ja teksti- tai multimediaviesteinä.


7.3 Asiakas voi peruuttaa kohdassa 7.2 mainitun suostumuksen.


8. Sopimuksen rikkominen ja purkaminen


8.1 Stella Gymnastics:illa on oikeus, rajoittamatta sen oikeutta vedota muihin lain mukaisiin purkuperusteisiin, purkaa vuokrasopimus, mikäli Asiakas yhden (1) kirjallisen muistutuksen jälkeen ei ole maksanut vuokraa neljäntoista (14) päivän kuluessa muistutuksesta. Stella Gymnastics:illa on oikeus purkaa sopimus, mikäli vuokralainen ei viivytyksettä ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin saatuaan asiasta kirjallisen ilmoituksen Stella Gymnastics:ilta. Stella Gymnastics:illa on oikeus käyttää Asiakkaan maksama vakuus panttina Vuokralaisen sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.


8.2 Tilanteessa, jossa Vuokrasopimuksen voimassaolo on päättynyt, Stella Gymnastics:illa on oikeus ilman tuomioistuimen tuomiota vakuudessa olevan summan. Stella Gymnastics:illa on oikeus pidättää vakuuden arvo erääntyneiden vuokra- ja mahdollisten muiden saatavien, myyntikustannusten ja muiden sopimuksen päättämiseen liittyvien kustannusten kattamiseksi. Mahdollinen ylittävä osa suoritetaan Asiakkaalle lain mukaisin perustein.

Vuokraehdot tarkastettu 4.10.2021.

bottom of page